Pagrindinis Gyvenimo Šeimininko Kodeksas

Leidykla "Baltosios gulbės"

Belojaro sistemaНаша кнопка
наша кнопка

Код для вставки
<a href=http://www.belyelebedi.lt" target="_blank"><img src =
"http://www.belyelebedi.lt/images/banner88x31.gif" alt="Белые лебеди" width="88" height="31" border="0" ></a>
GYVENIMO ŠEIMININKO KODEKSAS
Publikacijos - Straipsniai
Parašė admin   
Sekmadienis, 07 Vasaris 2010 11:21

DAKTARO SINELNIKOVO

DRAUGŲ KLUBAS

Brangieji draugai ir bendraminčiai!

Atėjo laikas apjungti visų geros valios žmonių pastangas. Tų, kurie save supranta kaip Visatos dalelę, kaip kūrėją, savo likimo šeimininką.

Šiam tikslui mes sukūrėme daktaro V. Sinelnikovo draugų klubą.

Klubas – tai sambūris, kuriame susirenka bendraminčiai. Žmonės, kurie aktyviai sprendžia savo problemas, veda blaivų ir sveiką gyvenimo būdą, nori ir gali pakeisti ne tik savo asmeninį gyvenimą, bet ir situaciją visuomenėje ir valstybėje. Savo veiksmuose jie vadovaujasi ketinimų švarumu, nauju sąmonės modeliu ir Gyvenimo Šeimininko Kodeksu.

GYVENIMO ŠEIMININKO KODEKSAS

Šiuolaikinėje visuomenėje daug žmonių gyvena pasenusiame ir pražūtingame sąmonės modelyje „Auka – Tironas“. Aukos pozicija siaubinga. Auka kenčia tiesiog nuo visko: nuo kenksmingų kaimynų, žmonių ne tos tautybės, nuo oro sąlygų, blogos nuotaikos, neteisingų įstatymų ir vyriausybės ir t.t. Sąrašą galime tęsti. Visi aplinkui kalti dėl jos kančių, nes nuo aukos nieko nepriklauso.

O dabar kažkuriam laikui įsivaizduokite, kad iš Aukos pozicijos perėjote į Šeimininko poziciją. Jūs prisiimate 100 procentų atsakomybės už savo gyvenimą. Jūs kartu su aplinkiniais žmonėmis, Gamtos jėgomis sukuriate visas savo gyvenimo situacijas. Iš karto pasaulis aplink jus pradeda keistis, nusispalvina visomis vaivorykštės spalvomis. Jūs – savo emocijų Šeimininkas, jūs vadovaujate savo gyvenimo įvykiams ir džiaugiatės kiekviena diena. Jūs jaučiatės esąs kūrėjas. Jūs dovanojate žmonėms laimę.

Mūsų Klubo uždavinys – padėti jums ir jus supantiems žmonėms patikimai ir lengvai pereiti iš vienos būsenos į kitą, tapti savo likimo Kūrėju, savo gyvenimo Šeimininku ir nešti gerovę aplinkiniam pasauliui. Kadangi didingi dalykai prasideda nuo mažų – nuo savęs keitimosi. Nuo gyvenimo tikslo ir prasmės supratimo, nuo Visatos įstatymų pažinimo, susipažinimu su savo genealogijos medžiu ir giminės atminties pažadinimu.

Visos šios temos atskleidžiamos daktaro V. Sinelnikovo „Sveikatos ir Džiaugsmo Mokyklos“ užsiėmimuose.

Šių dienų ekologinė planetos būklė reikalauja rimtų žmonijos sąmonės ir elgesio pasikeitimų; švietimas ir medicina, valstybės valdymas taip pat reikalauja rimtų reformų. Nuo kiekvieno iš mūsų dabar priklauso rytdienos Gyvenimas Žemėje.

Šiuolaikinėmis gyvenimo sąlygomis, esant dabartinei politinei padėčiai, savarankiška ne tiktai slavų, bet visų tautų, gyvenančių Žemėje, organizacija yra tiesiog būtina. Mes gyvename visuomenėje ir paklūstame nustatytiems įstatymams. Ir ne visada tie įstatymai sutampa su Pasauliniais. Vadinasi, visuomenės pertvarkymas, požiūrio į Žemę, į Gamtą keitimas priklauso nuo mūsų su jumis.

Dabar daugeliui žmonių iškyla klausimas: „Ką daryti? Nuo ko pradėti?“

Mes siūlome kai kurias elgesio taisykles, kurios padės organizuoti jūsų gyvenimą:

 

1. Išmokite mylėti save, savo giminę, savo tautą, savo naciją, savo Tėvynę, Gamtą ir Žemę.

Todėl tyrinėkite savo senolių paveldą, tradicijas ir kultūrą.

Įsivaizduokite gražų didelį medį. Per šaknis kamienu lapeliams paduodamos visos reikalingos mitybos medžiagos, ir medis tarpsta. O dabar įsivaizduokite, kad medis neteko šaknų. Ir kas su juo įvyks? Jis žus.

Šitame pavyzdyje aiškiai matosi, kas vyksta su slavų ir kitomis tautomis. Jų šaknys – metraščiai, tradicijos, Tikėjimas, Kultūra nupjauti. Nėra gyvybiško ryšio su senoliais, miega giminės atmintis.

Mes gyvename kažkada garbingos ir didžios Slavų–Arijų imperijos teritorijoje, kurioje karaliavo Vedų kultūra. Vietiniai gyventojai – tai slavų–tiurkų tautos. Jie yra seniausi etnoso atstovai – slavų–arijų. Mūsų kalbos kilusios iš vienos senųjų slavų kalbos.

Vienas iš pažadinimo ir auklėjimo sveikos, jaunos kartos kelių – tai grįžimas prie savo pirminių šaltinių:

  • atgaivinti tradicines liaudies šventes savo kasdieniame gyvenime;
  • prisiminti arba iš naujo išmokti savo liaudies dainas;
  • pasiūti kiekvienam šeimos nariui šventinius tautinius rūbus;
  • išmokti groti nors vienu muzikos instrumentu;
  • atkurti Vedų gyvenimo būdą, suteikiantį sveikatos, laimės ir jėgų.
  • būtina sukurti savo Giminės meilės erdvę – Giminės Dvarą.

Pagal galimybes teisiniu pagrindu imti ar pirkti žemę, pasodinti mišką, sodą, daržą. Tai leis aprūpinti šeimą visaverčiais maisto produktais, išsaugoti ir atstatyti savo genetiką, nes apnuodytas ir genetiškai modifikuotas maistas skatina ligų ir išsigimimų atsiradimą. Smulkiau apie Giminės Dvaro sutvarkymą galima paskaityti Vladimiro Megre knygose „Skambantys Rusijos kedrai“. V. Megre – vienintelis, moksliškai pagrindęs nuostabią Rusijos ir kitų valstybių ateitį, pateikdamas nacionalinę idėją, kuri išspręs ir dvasines, ir materialines kiekvieno žmogaus ir visos šalies apskritai!

Idėjos esmę sudaro štai kas:

Kiekviena šeima arba savo šalies pilietis turi teisę, patvirtintą Konstitucijos pataisos, gauti nemokamai amžinam naudojimui 1 hektarą žemės Giminės Dvarui sukurti ir sutvarkyti. Dvaras negali būti įkainotas, neleistina jo parduoti arba išnuomoti. Dvarą galima tiktai perduoti pagal paveldėjimą, iš kartos į kartą. Žemė, statiniai ir visa produkcija pagaminta Dvare, visiškai atleidžiama nuo mokesčių. Žmogus gimė Žemėje ir turi turėti savo konkretų Tėvynės gabalėlį, sukurtą ir išpuoselėtą savo rankomis ir rankomis kelių savo giminės kartų.

 

2. Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir kitų valstybių atgimimą reikia pradėti ne nuo naujų partijų sukūrimo, o nuo savęs ir savo artimiausios aplinkos pakeitimo.

Jeigu jūs prisiimsite atsakomybę už savo gyvenimą ir išmoksite valdyti save, savo sveikatą, santykius su žmonėmis, finansus, tai sugebėsite sukurti harmoningą erdvę. O jeigu tokių žmonių, gyvenančių pagal naują sąmonės modelį, bus ne dešimt, ne šimtas, o tūkstančiai ir milijonai, tai pasikeis ir visas Pasaulis.

Būkite savo gyvenimo šeimininkai visose jo sferose!

– Laikykitės sveiko ir blaivaus gyvenimo būdo; jeigu jūs vartojate tabaką ar alkoholį, tai darote save priklausomu ir ligotu, ir išlaikote už savo pinigus pačią nuodingiausią visuomenės dalį.

– Mokėkite valdyti savo jausmus ir emocijas. Transformuokite negatyvias emocijas į pozityvias. Atsiminkite, kad griaunamieji jausmai sukelia ligas ir problemas, o kuriamieji jausmai ir vidinė harmonija – sveikatos ir sėkmės garantas. Sielos ramybė – tai jūsų Asmeninė Jėga.

– Sukurkite stiprią mylinčią Šeimą. Visas turimas asmenines galimybes ir priemones nukreipkite į sveikatą, išsilavinimą, savęs ir savo artimųjų vystymuisi. Visiems žinoma, kad Šeima – visuomenės ląstelė. Ir tai ne tušti žodžiai. Stipri ir draugiška šeima – mūsų turtingos ir klestinčios Tėvynės pagrindas.

– Atliekamą asmeninį laiką skirkite bendravimui su vaikais: dažniau būkite su jais gamtoje, kalbėkitės apie gyvenimo prasmę ir žmogaus paskirtį. Nuo pat vaikystės ugdykite juose savo gyvenimo šeimininko poziciją. Padėkite atskleisti kūrybinius gabumus. Ugdykite savo vaikų dvasios stiprumą ir valią, nekaltybę, pagarbą vyresniesiems. Geradariai palikuonys – jūsų giminės tąsa ir Tėvynės gerovės pagrindas.

Ir kartu atminkite, kad jūsų šeima su pasitikėjimu galės žiūrėti į ateitį, jeigu jums patiks jūsų šalies įstatymai ir vadovai, jeigu jūs turėsite savo Žemę, savo Tėvynės gabalėlį ir galimybę gyventi bei vystytis taikiomis sąlygomis.

Susidariusi tvarka egzistuos tol, kol mes nesukursime naujos. Nuo mūsų pačių priklauso, koks bus mūsų gyvenimas ir, atitinkančiai, valstybės sandara. Tegul kiekvienas iš mūsų taps išmintingas. Tada nebus problemų ir Valstybės valdyme. Valdžioje turi būti žmonės, turintys švarius ketinimus, mylintys savo Žemę ir besirūpinantys savo liaudies bei Tėvynės klestėjimu.

Jeigu jums nepatinka šalies įstatymai ar atskiri esančios valdžios veiksmai, tai pradėkite patys aktyviai dalyvauti sprendžiant konkrečius klausimus, taip prisidedami prie situacijos pagerinimo ir sprendimo. Tačiau atsiminkite, kad visko, kas jums nepatinka kituose, turite jūs pats. Todėl visus pasikeitimus bet kokiame lygyje pradėkite nuo savęs.

– Vienykitės! Mokykitės spręsti gyvenimiškas problemas susibūrę su draugais ir giminėmis. Supažindinkite, susiekite pažįstamus jums žmones, jeigu jie turi bendrų poreikių, kad galėtų organizuoti bendrą veiklą.

Ypatingai svarbu suteikti pagalbą talentingam jaunimui.

Net pati mažiausia veikla – klubo organizavimas, bendras knygų skaitymas, dainavimas, protėvių paveldo tyrinėjimas – padeda žmonėms susivienyti.

– Mokykitės palankiai sąveikauti su įvairiais žmonėmis nepriklausomai nuo jų visuomeninės padėties.

– Padidinkite savo materialinę gerovę. Turtėkite. Kurkite ekologiškai švarias įmones. Pirkite žemę, nekilnojamąjį turtą. Mokykitės valdyti pinigus turėdami švarių ketinimų. Pinigai – tai viena iš Pasaulio pakeitimo priemonių. Stenkitės išsiversti be skolų ir kreditų. Bet kokia skola pavergia sielą. Atsiminkite, kad mes gyvename turtingoje Visatoje.

Supraskite, kad iš televizorių ekranų peršamos vartojimo lenktynės ir griaunamasis gyvenimo būdas. Venkite prabangos pertekliaus, jeigu ir turite finansinių galimybių. Prabanga demoralizuoja ir pritraukia pavydą. Geriau panaudoti pinigus savo vystymuisi, pagelbėti artimiesiems ir atlikti svarbius reikalus.

– Rūpestingai elkitės su Gamta. Atminkite, kad Gamta – tai Giminės kraitis, kurį Dievas davė žmogui visaverčiam gyvenimui.

– Aktyviai užsiimkite šviečiamąja ir misionieriška veikla. Organizuokite Klubą ir dalyvaukite jo veikloje, supažindinkite žmones su reikiama literatūra. Duokite jiems skaityti knygas ir žurnalus apie Vedų gyvenimo būdą, daktaro Sinelnikovo knygas, V. Megre knygas ir kitas, artimas savo dvasią. Surenkite vaikų darželiuose, mokyklose, universitetuose ir kitose įstaigose lekcijas, seminarus, pokalbius. Organizuokite savo mieste, kaime filmų peržiūrą. Sukurkite savo žiniasklaidos priemones (laikraščius ir žurnalus, interneto tinklalapius, televizijos ir radijo kanalus).

Tiktai apjungę savo pastangas, mes galėsime išgelbėti ir pakeisti Pasaulį.

Mes ne kovojame su esama tvarka. Mes neturime priešų. Mes tiesiog kuriame savo harmoningą erdvę – Meilės erdvę.

 

 

G y v e n i m o   Š e i m i n i n k a i,   v i e n y k i t ė s!

Atnaujinta Pirmadienis, 26 Gruodis 2016 15:12
 
 
Užsiėmimai psichofizine
praktika
BELOJAR
vyksta individualiai

Pasiteirauti galima
tel. 867683360

 

Daugiau informacijos

Tarptautinis laikraštis
„Byt dobru“
(rusų kalba)

Tarptautinis laikraštis
„Rodovoje pomestyje“
(rusų kalba)

Tarptautinis laikraštis
„Rodnaja gazeta“
(rusų kalba)

Baltarusijos tėvonijos
(rusų kalba)